Bezpieczeństwo w zakładach pracy siłą rzeczy kojarzy nam się dziś głównie maseczkami, przyłbicami, żelami dezynfekującymi i zachowywaniem odstępów. Środki ostrożności przed zarażeniem wirusem nie mogą jednak przyćmić wielu innych, nie mniej istotnych z punktu widzenia bezpieczeństwa zasad pracy. A dotyczą one zarówno zdrowia i życia pracowników, jak i samego procesu produkcyjnego, którego efektem musi być w pełni jakościowy produkt. Na to właśnie bezwzględnie liczy nasz klient – także w czasie pandemii. Co robimy, by spełnić jego oczekiwania?

Na bezpieczeństwo wyrobu składają się różne czynniki, w tym między innymi weryfikacja jakościowa materiałów przed rozpoczęciem procesu, kontrole na poszczególnych etapach produkcji oraz odpowiedni poziom wiedzy i umiejętności personelu. Wszystkie te elementy można dostrzec w niemal każdym procesie produkcyjnym w zdecydowanej większości firm, niezależnie od branży. Różnią się one rzecz jasna w szczegółach i metodach egzekwowania zasad bezpieczeństwa. Niektóre przedsiębiorstwa, w tym CVGS, rozpoczynają projektowanie przepływu detalu po linii produkcyjnej od zastosowania metody FMEA. Na czym ona polega i dlaczego naszym zdaniem jest skuteczna?

Zasady bezpieczeństwa przy produkcji CVGS konwerting tychy

Bezpieczeństwo produktu – metoda FMEA

Metoda ta pozwala przewidzieć odpowiednio wcześnie możliwe wady i problemy, które mogą wystąpić podczas produkcji danego wyrobu. W pierwszej kolejności rozbieramy produkt bądź proces na części składowe, do których przypisywana jest możliwość wystąpienia różnych wad. Następnie zbieramy niezbędne dane dotyczące tego procesu. Po tym etapie przechodzimy do szacowania częstotliwości występowania danej wady oraz określenia potencjalnego ryzyka związanego z jego występowaniem. Mówiąc najprościej, obliczamy prawdopodobieństwo wystąpienia problemu. To daje nam podstawę do wdrożenia działań zapobiegawczych, zmniejszających ryzyko pojawienia się wady. Dzięki takiemu podejściu już na początkowym etapie projektowania procesu jesteśmy w stanie wprowadzić pewne usprawnienia, które zapewnią bezpieczeństwo procesu. Nadrzędnym celem jest oczywiście sprawienie, by klient miał pewność, że wyrób, który otrzymał, w pełni nadaje się do wykorzystania na dalszych etapach produkcji.

Bezpieczeństwo w procesie produkcyjnym
Po wprowadzeniu niezbędnych modyfikacji i usprawnień w planowanym procesie produkcji rozpoczyna się jego część właściwa. Tutaj również obowiązuje szereg zasad i kryteriów, jakie musimy spełnić, aby powstał produkt odpowiadający wstępnym założeniom i normom jakości ISO. Na stanowiskach pracy znajdują się tzw. instrukcje pracy standardowej, które określają sposób przeprowadzenia danej operacji, co zmniejsza ryzyko popełnienia błędu. Cyklicznie przeprowadzamy też spotkania z pracownikami dotyczące problemów jakościowych, z jakimi się stykają. Cały proces jest nadzorowany przez odpowiedzialnego za to pracownika, a dowodem poprawnie wykonanej pracy są zapisy na zleceniu produkcyjnym.

Ponadto zdecydowana większość naszych produktów posiada certyfikat materiałowy COC, który stanowi gwarancję tego, że dostarczony produkt spełnia wymagania techniczne zawarte w karcie TDS. Po przyjęciu wyrobu dokonujemy również kontroli zgodnych z planem kontroli wyrobów (PPAP). Wszystko to składa się na siatkę zabezpieczeń i środków ostrożności skutecznie zapobiegających wystąpieniu wad i usterek wśród produktów, które finalnie otrzymuje nasz klient.

To tylko część standardów bezpieczeństwa, do których zobowiązani jesteśmy się stosować. Jakie są efekty naszych starań? Zapraszamy do sprawdzenia! Nasz konsultant odpowie na wszelkie Państwa pytania.