Właściciel zakładu produkcyjnego zobowiązany jest do zapewnienia swoim pracownikom szczególnych warunków bezpieczeństwa pracy. Zasady BHP obligują go m.in. do oznaczania przestrzeni w taki sposób, aby zminimalizować ryzyko wypadku lub umożliwić sprawne odnajdywanie się w niej w razie wystąpienia sytuacji kryzysowej. Taśmy techniczne do znakowania powierzchni, w które wyposażamy naszych klientów, znacząco ułatwiają to zadanie.

Podstawową funkcją oznaczeń poziomych na hali produkcyjnej jest wyodrębnianie poszczególnych stref, sektorów czy stanowisk pracy. Często wiąże się to z określonym sposobem poruszania się po hali oraz informowaniem o ważnych dla pracowników obiektach. Celem jest tu więc po prostu ułatwienie orientacji w przestrzeni zakładowej.

Dobrze oznakowana powierzchnia spełnia jednak jeszcze inne ważne zadanie: zmniejsza zagrożenie wypadkiem wynikającym z nieuwagi lub niewiedzy, a także zwiększa bezpieczeństwo w sytuacjach kryzysowych. Przykładowo, w zakładach wykorzystujących środki transportu w obrębie hali poziome linie na posadzce wyznaczają ciągi komunikacyjne, po których mogą się one poruszać. Redukuje to ryzyko wystąpienia kolizji z innym pojazdem lub pracownikiem poruszającym się pieszo. Z kolei w przypadkach, gdy czyjeś życie lub zdrowie jest zagrożone, dzięki widocznym z daleka oznaczeniom osoby przebywające na hali są w stanie łatwiej odnaleźć wyjście ewakuacyjne, sprzęt gaśniczy czy zestaw pierwszej pomocy.

Znakowanie powierzchni na hali produkcyjnej – dlaczego taśma?

Taśmy samoprzylepne do znakowania powierzchni stwarzają dobrą alternatywę dla firm, które zamierzają oznakować ciągi komunikacyjne u siebie, a także dla tych, które świadczą takie usługi. Ich aplikacja jest bowiem znacznie szybsza i łatwiejsza niż malowanie znaków poziomych za pomocą farby – przekłada się więc na niższe koszty z tytułu BHP. Taśmy te są wykonane z folii PVC, która wykazuje wysoką wytrzymałość zarówno na ruch pieszego, jak i maszyn. Eliminuje to problem ścierania się i starzenia linii, umożliwiając długotrwałe korzystanie z ciągów komunikacyjnych oznaczonych w ten sposób. W przeciwieństwie do oznaczeń malowanych farbą można je również łatwo usunąć i zmodyfikować wyznaczony obszar. Warto przy tym wspomnieć, że taśmy PVC do znakowania powierzchni są dostępne w wielu kolorach, dzięki czemu, podobnie jak w przypadku farb, mamy możliwość wprowadzenia różnorodnych typów oznaczeń na terenie zakładu.

Taśmy do znakowania powierzchni są bardziej ekonomicznym rozwiązaniem niż farba.
Taśmy PVC do znakowania powierzchni.

Oznakowanie powierzchni a odpowiedzialność pracodawcy

Właściwe oznaczenie powierzchni hali produkcyjnej oraz kluczowych obiektów leży w gestii zarządu firmy. W razie nieszczęśliwego wypadku to pracodawca będzie odpowiadał za ewentualne uchybienia. Z tego powodu – a także ze zwykłej troski o bezpieczeństwo swoich pracowników – warto potraktować ten temat poważne i zadbać o porządne oznakowanie przestrzeni.

Taśmy PVC do znakowania powierzchni, które posiadamy w naszej ofercie, pochodzą od renomowanych producentów taśm klejących. Zainteresowanych zapraszamy do kontaktu – odpowiemy na wszystkie Państwa pytania dotyczące właściwości naszych taśm oraz ich prawidłowej aplikacji.