Rosnąca świadomość ekologiczna sprawia, że przedsiębiorcy na całym świecie poszukują jak najlepszych sposobów na to, by ograniczyć szkodliwy wpływ ich działalności na środowisko naturalne. Dla nas troska o dobre zarządzanie środowiskowe to nie tylko obowiązek nakładany przez instytucje unijne, lecz także odpowiedzialność, o której nie boimy się mówić.

W poprzednim artykule chwaliliśmy się zdobytymi certyfikatami jakości, które – jak by nie patrzeć – są dla nas niemałym powodem do dumy. W pogoni za jak najwyższą wydajnością pracy i wynikami jakościowymi można jednak zapomnieć o bardzo istotnej wartości, jaką jest prowadzenie produkcji w  zgodzie z podstawowymi prawami ekologii. Aby mieć je wciąż na uwadze, zdecydowaliśmy się wdrożyć system zarządzania środowiskowego zgodny z wytycznymi ISO 14001, wraz z jego ostatnią nowelizacją z 2015 roku.

zarzadzanie środowiskowe przez CVGS konwerting

CVGS jako firma odpowiedzialna ekologicznie

Jak każda organizacja z sektora przemysłowego mamy znaczący wpływ na otaczające nas środowisko – tym bardziej wprowadzenie określonych zasad i ścisłe ich przestrzeganie było dla nas decyzją konieczną z punktu widzenia odpowiedzialności biznesowej. Norma ISO 14001 została opracowana tak, aby dało się ją zastosować w firmach o różnym profilu działalności, niezależnie od branży czy warunków społecznych lub geograficznych.

Jej głównym założeniem jest stworzenie jak najlepszych warunków do działania przedsiębiorstwa w taki sposób, który pozwoli zredukować do minimum wszelkie niepożądane czynniki oddziałujące na środowisko naturalne. W głównej mierze chodzi więc o rozsądne zarządzanie wpływem naszych działań i wyrobów na otoczenie oraz efektywne i nieszkodliwe wykorzystywanie dostępnych zasobów.

Dbamy o środowisko CVGS konwerting

Co dało dam wprowadzenie normy ISO 14001

Dzięki wdrożeniu systemu zarządzania środowiskowego udało nam się m.in.:

  • poprawić kontrolę ponoszonych kosztów dzięki zaoszczędzeniu materiałów i energii;
  • zoptymalizować dobór materiałów wykorzystywanych do produkcji detali;
  • spełnić wymogi prawne związane z ochroną środowiska;
  • poprawić efektywność zużycia materiałów oraz zmniejszyć ilość emitowanych odpadów;
  • znaleźć skuteczne rozwiązania w zakresie zagospodarowania odpadów;
  • poprawić jakość naszego zarządzania czynnikami ryzyka w zakresie ochrony środowiska;
  • zmniejszyć ryzyko środowiskowe dzięki sprawnej identyfikacji zagrożeń i wypracowaniu schematów działania na wypadek ich pojawienia się.

Czy było łatwo? Ależ skąd. Czy było warto? Zdecydowanie! Wprowadzone zmiany kosztowały nas sporo wysiłku i wymagały prawdziwej mobilizacji, jednak teraz mamy poczucie, że prowadzimy działalność w zgodzie z naturą, nie przynosząc szkody nikomu ani niczemu. I to nam się podoba!