CLEAN ROOM

CLEAN ROOM – KONWERTING W KONTROLOWANYM ŚRODOWISKU

Obserwując zmieniający się rynek, w którym dominują nowe technologie i ich efektywny rozwój, zauważamy rosnące zapotrzebowanie naszych klientów na nowoczesne rozwiązania. Widoczne już w przestrzeni biznesowej i medialnej nowe trendy, takie jak napęd elektryczny o coraz dłuższym zasięgu czy samochody autonomiczne, spowodowały nieunikniony rozwój nowoczesnych metod produkcji, spełniających restrykcyjne wymagania co do czystości wyrobu.

Clean room to pomieszczenie, które daje nam możliwość kontrolowania ilości cząsteczek i drobnoustrojów znajdujących się w powietrzu, a także parametrów dotyczących wilgotności, temperatury, ciśnienia czy elektrostatyczności. Produkcja w czystych pomieszczeniach jest niezbędna, jeśli dany produkt wymaga wysokiego poziomu czystości atmosfery w każdym z obszarów jego przebywania podczas procesu wytwórczego.

Pomieszczenie, w którym stosujemy technologię clean room, to 165 m2 powierzchni wyposażonej w najnowsze maszyny konwertingowe, które umożliwiają rozcinanie specjalistycznych materiałów i nadawanie im kształtu zgodnie z wymaganiami klienta. Wyspecjalizowany personel daje naszym klientom gwarancję, że wszystkie obowiązujące normy czystego środowiska zostały spełnione i żadne z wykazanych zanieczyszczeń nie znajduje się na detalu.

 

Clean room znajdujący się na wyposażeniu naszej firmy posiada odrębny park maszynowy oraz niezależne od innych obszarów produkcji laboratorium. Mamy możliwość stałego monitorowania warunków środowiska, a także badania próbek produkcyjnych pod względem wymiarów oraz ilości cząstek na produkowanych wyrobach.

 

SEKTORY, DLA JAKICH TWORZYMY W TECHNOLOGII CLEAN ROOM


WYKROJE DIE-CUT
LUB KISS-CUT
Z RÓŻNYCH MATERIAŁÓW

DISPLAYE,
PODKLEJENIA SENSORÓW

PODKLEJENIA CZUJNIKÓW
(EKG, EEG, ELEKTRODY)
PODKLEJENIA MEDYCZNYCH
ELEMENTÓW
(NP. WORKI STOMIJNE)

SAMOPRZYLEPNE PADY
ODPROWADZAJĄCE CIEPŁO
MATEIRAŁY IZOLUJĄCE
ELEKTRYCZNIE I TERMICZNIE
DYSTANSE KOMPENSUJĄCE
ROZSZERZALNOŚC CEL
USZCZELNIENIA POŁĄCZEŃ I
POKRYW

PODKLEJENIA ELEMENTÓW
MONTAŻU PRODUKCYJNEGO

 

MASZ PEWNOŚĆ CZYSTEJ APLIKACJI

 

 

 

W CVGS pomieszczenie czyste wykonane zostało z materiałów niepylących, łatwo zmywalnych i odpornych na środki czyszczące. Wszystkie wykorzystywane w procesie konwertingowym urządzenia i narzędzia podlegają certyfikacji. Technologia clean room chroni przed kontaktem cząstek stałych z materiałami stosowanymi podczas wytwarzania detalu.

Produkcja w clean roomie musi być zgodna z normami EN ISO 14644-1:1999, które definiują klasę czystości pyłowej powietrza w pomieszczeniach i strefach czystych. Rozporządzenie Ministra Zdrowia z 9 listopada 2015 roku w sprawie wymagań Dobrej Praktyki Wytwarzania.

Restrykcyjne wymogi wynikają z konieczności spełnienia przez produkt określonych parametrów czystości. Ograniczenie cząstek w detalach wykorzystywanych w przemyśle elektronicznym, produkcji ogniw czy w fotowaltaice wymaga tworzenia w najwyższej i powtarzalnej jakości. Znajduje to swoje odzwierciedlenie w prawie oraz normach ISO, których z największą starannością przestrzegamy.

Klasyfikację czystości powietrza w pomieszczeniach czystych wyznacza norma ISO 14644. Definiuje ona klasyfikację jako proces wyszczególniania lub określania poziomu czystości powietrza ze względu na liczbę cząstek pyłów zawieszonych w powietrzu. Clean room będący na wyposażeniu CVGS posiada klasę czystości ISO 8.

 

Liczniki cząstek dostosowane są do klasy czystości powietrza ISO 8. Pozwalają na bieżąco monitorować ilość cząstek znajdujących się w powietrzu – zarówno tych widzialnych gołym okiem (np. pył, brud, piasek czy kurz), jak i tych łatwych do przeoczenia bądź dostrzegalnych jedynie pod mikroskopem (np. cząstki metalowe, naskórek ludzki, włosy, cząsteczki uwalniane z materiałów, odzieży i urządzeń). Badania wykonywane w warunkach laboratoryjnych to:

  • kontrola cząstek: od 0,5 μm,
  • pomiary adhezji materiałów klejących,
  • pomiary gęstości materiałów oraz kompresji,
  • testy starzeniowe z wykorzystaniem komory klimatycznej (zakres regulacji z wilgotnością: od 10°C do 95°C; bez wilgotności: od–42°C do 190°C).

165 m2 powierzchni

indywidualne laboratorium

klasa czystości ISO 8

nowoczesny park maszynowy

zgodność z wymaganymi normami

wykwalifikowany personel