Jakość

W naszym rozumieniu pojęcie „jakość” odnosi się zarówno do procesu produkcyjnego, jak i do poszczególnych detali w ich finalnej postaci. Poczucie odpowiedzialności za dostarczany klientowi produkt motywuje nas do wprowadzania coraz wyższych standardów w tym zakresie.

Posiadamy na wyposażeniu własne, nowoczesne laboratorium, dzięki któremu możemy przeprowadzać testy dostarczanych nam materiałów oraz upewniać się, że wytworzone przez nas elementy spełniają wszelkie oczekiwania – zarówno nasze, jak i nabywcy. Sprawdzamy przy tym ich możliwe zastosowania, likwidujemy zdiagnozowane usterki i zatwierdzamy tylko w pełni satysfakcjonujące produkty.

Pracujemy w oparciu o wdrożone systemy:

  • zarządzania jakością ISO 9001:2015
  • zarządzania środowiskowego, zgodny z wytycznymi ISO 14001:2015
  • oraz system ISO IATF 16949:2016

Dzięki temu pozyskaliśmy zaufanie tak wielu klientów, dając im w zamian produkt spełniający wymagane standardy jakości i bezpieczeństwa.

Do najczęściej wykonywanych przez nas badań należą:

  • test peel,
  • badanie gęstości,
  • testy kompresji,
  • badanie w komorze klimatycznej.

Wysoką jakość naszych produktów potwierdzają zdobyte przez nas certyfikaty:

 

 

1.
\

Kontrola dostaw

COC - Certyfikat o zapewnieniu parametrów przez producentów

Identyfikacja

Grubość

Gęstość

Adhezja

RBT (rolling ball test)

Wydłużenie do zerwania

2.

Kontrola w trakcie
trwania procesu

Kontrola grubości

Kontrola wymiarów

System wizyjny

RBT {rolling ball test)

Kontrola perforacji

Kontrola połączenia

Przymiary POKA-YOKE

3.

Kontrola wyjściowa

Magazyn identyfikacja

Kontrola Jakości: wyrywkowe kontrole

Audyt wyrobów