Właśnie zakończyliśmy audyt potencjału dla jednego z naszych przyszłych klientów z branży automotive. Oczywiście z wynikiem pozytywnym. Tego typu spotkania weryfikujące ze strony klientów są najzupełniej zrozumiałe. Jeśli produkt, który dostarczamy, jest kluczowy w procesie produkcji naszego zleceniodawcy, to oczywiste, że chce on sprawdzić, czy jesteśmy w stanie wywiązać się z zadania, jakiego się podjęliśmy. Dziękujemy całemu zespołowi CVGS za zaangażowanie i przestrzeganie naszych standardów pracy i jakości. Pamiętajmy, że takie audyty są dla nas i naszych klientów bardzo ważną częścią współpracy.