Zespół CVGS pragnie złożyć wyrazy uznania młodym sportowcom, artystom i geniuszom, którzy nie od dziś stanowią dumę naszego miasta.

Jak co roku, tak i tym razem Miejskie Centrum Oświaty zorganizowało Tyską Galę Najzdolniejszych Uczniów. Choć warunki pandemiczne nie pozwoliły na przeprowadzenie jej w tradycyjny sposób, laureaci zostali wyłonieni, a nagrody wręczone. Z tej okazji – jako partner wydarzenia i firma gorąco wspierająca młode talenty na drodze samorozwoju – składamy serdeczne gratulacje zarówno zwycięzcom, jak i wszystkim zaangażowanym w walkę o tytuł Najzdolniejszego Ucznia w swojej kategorii.

Nagrody dotyczyły wybitnych osiągnięć w nauce, sporcie oraz dziedzinach artystycznych. Wyróżnieni zostali również laureaci konkursów i olimpiad przedmiotowych, medaliści rozmaitych zawodów sportowych oraz uczniowie, którzy posiadają niezwykłe talenty w innych obszarach i potrafią pokazać je światu.

Jesteśmy pełni podziwu wobec Waszych sukcesów i dziękujemy za ogromne wysiłki, jakie wkładacie w to, aby pokonywać napotykane trudności i wciąż stawiać przed sobą kolejne wyzwania. Ta wytrwałość w doskonaleniu swoich talentów z pewnością zaowocuje jeszcze nie raz. Życzymy Wam więc dalszych sukcesów i wspaniałych osiągnięć – być może na szczeblu ogólnopolskim albo i dalej… Pamiętajcie: to Wy jesteście przyszłością!