Cieszymy się, że po raz kolejny możemy uczestniczyć we wspaniałej inicjatywie, jaką jest Tyska Gala Najzdolniejszych Uczniów. Miejskie Centrum Oświaty przygotowało we współpracy z władzami miasta Tychy niesamowitą galę. Podczas niej uhonorowano uczniów tyskich szkół, którzy znacząco wyróżniają się swoimi osiągnięciami naukowymi, artystycznymi czy sportowymi.

Najzdolniejsi cvgs

Jesteśmy dumni z tego, że możemy być częścią tego niezwykłego wydarzenia. Naszym młodym Najzdolniejszym składamy wyrazy uznania, doceniając tym samym ciężką pracę nad rozwojem własnych talentów i możliwości. Życzymy dalszych sukcesów i jeszcze wspanialszych osiągnięć.