Podsumowując rok 2019, nietrudno zauważyć, że nasze działania na rzecz jak najwyższej jakości produktów przynoszą oczekiwane owoce. Niezwykle ważnym czynnikiem jest tu współpraca na poziomie dostawy materiałów. To właśnie dzięki doskonałym komponentom mamy odpowiednią podstawę do tego, by zaspokajać rosnące wymagania klientów.

W imieniu całego zespołu CVGS dziękujemy Wam – naszym dostawcom – za to, że wspierają nas Państwo w wypełnianiu naszej misji i osiąganiu coraz ambitniejszych celów biznesowych.