Kilka dni temu cały zespół CVGS został przeszkolony z zakresu pierwszej pomocy przedmedycznej. Zapoznaliśmy się z zasadami udzielania pomocy osobom poszkodowanym w wypadkach lub doświadczających nagłego ataku choroby. Nasz szkoleniowiec przedstawił nam wszystkie czynności ratunkowe podejmowane w celu ochrony zdrowia i życia do momentu przybycia specjalistycznej pomocy medycznej.

Pamiętajmy, że pierwsza pomoc rozpoczyna się od zapewnienia bezpieczeństwa sobie poprzez unikanie kontaktu z płynami ustrojowymi poszkodowanego oraz potencjalnymi zagrożeniami znajdującymi się w pobliżu. Następnie podejmowane są czynności ratunkowe, takie jak RKO (resuscytacja krążeniowo-oddechowa), tamowanie krwotoków, chłodzenie oparzonego miejsca czy zapewnienie ochrony osobie z atakiem padaczki.