Kilka dni temu w CVGS przeprowadzono audyt recertyfikujący normę ISO 14001. Każda firma dbająca o odpowiedzialne gospodarowanie zanieczyszczeniami powinna posiadać taki certyfikat. System Zarządzania Środowiskowego pozwala redukować do minimum czynniki negatywnie wpływające na środowisko naturalne, a także efektywnie wykorzystywać dostępne zasoby.
Ponieważ cały nasz zespół umie grać w zielone, udało nam się uzyskać certyfikat!

cvgs certyfikat

SGS Societe Generale de Surveillance SA http://www.sgs.com/certifiedclients